لغت شناسی ارک

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بسمه تعالی

 ارک ARK    

هنگام سخن گفتن از" ارک" چیزی که به ذهن خطور میکند نامهایی چون ارک علی شاه، ارگ بم، مسجد ارک، میدان ارک تهران و ... است. در زبان ترکی آذری همانطور که آذری زبانان ایران با آن آشنا هستند لفظ " ارک نداشتن" استعاره ای است در آذری برای نداشتن نفوذ برای انجام امری در میان فردی از فامیل یا آشنایان و دوستان و در حقیقت ارک به معنای فرمان یا دستور یا به عبارت ساده تر قانون میباشد که کمتر به آن مراجعه شده است. مراکز حکومت معمولا" به این نام گره خورده اند و این تصادفی نیست که تمام سیستمهای حکومتی همگی با تلفظی متفاوت حامل این نام است.

 

همانطور که میدانیم ارک نام کشتی حضرت نوح (ع) نیز میباشد که قوم خود را به برای رهایی از طوفان عالمگیر به آن دعوت نمود تا درون آن قرار گیرند و نجات یابند و نام کشتی نوح (ع) به معنای فرمان در ترکی یا بطور دقیقتر قانون میباشد و وقتی به قانون و نوع آن مراجعه میکنیم در قوانین متعدد با منشاءها و  و مرجع های متفاوت به قانون خدا ، قانون سلطان ، قانون ... مواجه میشویم یعنی سیستمهای حکومتی در تاریخ با ترکیب قانون و مرجع آن نوع حکومت خویش را معین نموده اند در سطور بعدی خواهید دید که عبارات یونانی نوع سیستمهای حکومتی از دو جزء که یک جزء آن ارک و جزء دیگر آن مرجع یا نوع قوانین است ، تشکیل شده است.

 

همانطور که میدانید در طول تاریخ تلفظ کلمات تغییرات بسیاری نموده و حروف کلمات در شیوه های گفتاری و زبانهای مختلف به یکدیگر تبدیل و فرم کلمات را به ظاهر تغییر داده اند بعنوان مثال حرف "ک" قابلیت تبدیل به گ ، ق، چ، ج ، س ، ز ، د و ... را بسته به چرخش زبان در دهان برای هر گویش را دارد و پ قابلیت تبدیل به ب ، و ، ف و ... را دارد این تبدیل با قوانین خاصی صورت میپذیرد که کلماتی با فرم بسیار متفاوت با ریشه خود را ایجاد میکند و یافتن ریشه بعضا" مستلزم استفاده از بسیاری از قواعد و روشها در بسیاری از علوم میباشد.

 

شاید به جرات بتوان گفت که تمامی حروف در دهان میتوانند به نحوی به یکدیگر تبدیل گردند زیرا زبان در تمام دهان در حال چرخش است و قابلیت تبدیل حروف به یکدیگر از همین چرخش زبان و لغزش تلفظ بدلیل همین چرخش است. تحول تلفظ و شیوه اداء و فرم کلمه رک نیز ازاین قاعده مستثناء نبوده اند و از آن پیروی مینمایند.

 

 

با مراجعه به تاریخ و بررسی نقشه های جغرافیایی و نام مکانهای مختلف درمی یابیم نام ارک به شیوه های متفاوت در نام این مکانها ظاهر میگردد مثلا" در ایران نام اراک با اضافه شدن "الف" به قبل از حرف "ک" تغییر یافته و به این شکل ظاهر گشته که بصورت مفصل در ذیل به آن اشاره میگردد:  

 

 

 

 ارک  Ark ، اراک Arak 

 

 

با دقت روی سیستمهای حکومتی و عبارات مصطلح یونانی آن و ترکیب کلمات درمی یابیم در ترکیب تمام عبارات کلمه ارک با تلفظ متفاوت از اصل آن وجود دارد در حقیقت تمام عبارات سیاسی از دو کلمه تشکیل شده است که در آنها ارک به عنوان حکومت و کلمه دیگر نوع حکومت یا صفت حکومت را معین میکند فرم ارک در طول تاریخ در برخی از لهجه ها و زبانها اوروک و سپس بصورت روک تغییر یافته و آن نیز به روس مبدل شده است و در نتیجه به فرمهای ذیل در عبارات یونانی خواهیم رسید:

 

Theocracy  -------->  Theoc + Racy  

 

Democracy -------->  Democ + Racy

Aristocracy ------->  Aristoc + Racy

 

فرم ارک همچنین افزون بر روس در عبارات سیاسی یونانی به شکل روش یا رایش نیز دگرگون میگردد:

 

Oligarchy -------->  Olig + Archy

 

یا فرم اولیه خود را حفظ کند:

Monarchy --------> Monoc + Archy

 

 

 

در آینده مجددا" به بحث ارک و اتیمولوژی آن بیشتر خواهیم پرداخت و در اینجا به بحث تا این حد بسنده می کنیم.  

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 28 اسفند 1393 ، 21:16