محل فرود "ارک" کشتی حضرت نوح (ع) در شمال غرب چین (ترکستان شرقی)
نمای نزدیک از گودی ته کشتی حضرت نوح (ع): صحرای تاکلاماکان
شهرهای اطراف ارک یا همان کشتی حضرت نوح (ع) در حوزه آبگیر تاریم

ارک نوین

 به ارک نوین "Arktoday.net"  خوش آمدید. 

سایتی که پیش روی شماست حاصل اندیشه های نویسنده برای فهم مفهوم ترک (خداحکم یا تئوکرات، معتقدین به حکومت خداوند) می باشد که در نهایت منجر به یافتن محل فرود کشتی نوح (ع) یعنی ارک Ark شده است. خواننده مشاهده خواهد کرد که آنچه به عنوان ترک و ترکان در طول تاریخ به آن اشاره دارد معطوف بر ترکان ختایی یا خدایی است.  

 برای مدتهای مدید اندیشه نویسنده مشغول این موضوع بوده که چرا در طول تاریخ، ترکان استعداد بالاتری برای شکل دادن حکومت از خود نشان داده اند و چرا عناصر ترک در تمام آسیا تا اروپا ظاهر گشته و امپراطوریهای عظیم را شکل داده اند و مطمئنا" یک قوم محدود با اندیشه های بسته قومی از چنین توانایی بدور بوده در نتیجه هویت ترک نمیبایست هویت قومی باشد و همینطور هویت پارس به عنوان هویت ملی ما ایرانیان نیز به همین شکل می بایستی از هویت قومی بدور بوده باشد.  

 این سایت نیز با مقدمه کشتی نوح (ع) شروع و به مباحث متعدد وارد میگردد که به نحوی با این کشتی مرتبط می باشد و خواننده در آینده و با اضافه گشتن مطالب جدید خواهد دید که نام این کشتی در تمام سیستمهای حکومتی ظاهر میگردد و بسیاری از حکومتهای شکل گرفته و مرکزیت آن به نحوی حامل نام این کشتی است. 

 خواهشمند است نظرات خود را در مورد این مقالات ارسال فرمائید.